Incoming

<?php

/* ------------------------------------------------------------------------------ RECEIVE_SMS.PHP ------------------------------------------------------------------------------

Detta script kan ta emot SMS-meddelanden från MO-SMS. Allt som ekas ut av ditt skript kommer att hamna i ett svars-SMS till slutanvändaren. Det är alltså mycket viktigt att skriptet inte genererar några felmeddelanden eller liknande. Om inget svar ekas ut inom 30 sekunder skickar MO-SMS automatiskt ut ett "Tack för din beställning"-SMS av debiterings- tekniska skäl.

SMS:et levereras i teckenkodning ISO 8859-1

------------------------------------------------------------------------------ */

// Stäng av PHP:s felrapportering error_reporting(0);

// Plocka ut avsändarnumret $nr = $_REQUEST['nr'];

// Plocka ut SMS-meddelandet $sms = urldecode($_REQUEST['sms']);

// Plocka ut priset slutanvändaren blev debiterad (för egen vinststatistik) $tariff = $_REQUEST['tariff'];

// Plocka ut operatören SMS:et skickades in via (för egen vinststatistik) $operator = $_REQUEST['operator'];

// Eka ut svaret som skickas tillbaka till slutanvändaren echo 'Vi har nu tagit emot ditt SMS!';

?>