Barn med NPF, värda kostnaden av en lunch?

Denna fråga har jag ställt mig själv ett antal gånger nu efter att jag satt mina kommande priser för utbildningar inom funktionsnedsättningar till lärare, tycker skolor att barn med funktionshinder/eller funktionsnedsättningar är värda kostnaden av en lunch? Mitt svar är såklart att ja de är värda den kostnaden av en skollunch men för regering, kommuner och för vissa skolor kanske svaret något annat?

 

28 miljoner behövs, 500 miljoner satsas men ändå kvarstår problemet  

Vi sitter här fortfarande 2015 och ser barn med funktionsnedsättningar bli mobbade, får oförståelse från skola, lärare och vi ser idag fortfarande inte någon utbildning inom funktionsnedsättningar i lärarutbildningen. En utbildning kostar cirka 105 kr per lärare om regeringen skulle göra en storsatsning och det skulle alltså kosta 28 miljoner att utbilda de 267 tusen människor som jobbar med olika typer av elever där av är 222 som jobbar inom förskola, grundskola eller gymnasieskolor inom funktionsnedsättningar/funktionshinder. Regeringen har lagt 500 miljoner för att lägga just på detta ämne men var kommer dessa pengar gå? Är det ytterligare miljoner som inte kommer dit de ska. 

 

Skolan får dra lasset själva 

Om vi då inte utgår från regeringens satsningar så ser det ut som skolor får dra lasset ensamma för att lösa problemet med att barn med funktionsnedsättningar fortfarande har det svårt även skolors strama budget. Om vi räknar med en skola har 1200 elever som är vanligt i exempelvis i Stockholm området, många undersökningar visar att ungefärliga antalet i % med funktionsnedsättningar så som ADHD, dyslexi eller andra läs och skrivsvårigheter är 10 %. Det är enkelt därefter för 10 % av 1200 är 120 elever och dessa har något typ av funktionsnedsättning, sen delar vi 120 på kostnaden av en utbildning från exempelvis mig som är 6250 kr för en avancerad utbildning inom ämnet funktionsnedsättningar då får vi fram 52 kr och 122 kr om vi räknar med skolor med 500 elever. 

Så är barn/ungdomar med funktionsnedsättningar värda kostnaden av en skollunch, det är den stora frågan är skolorna beredda att satsa en ynka lunchkostnad per elev för att skolans lärare ska kunna ha en acceptabel förståelse inom funktionsnedsättningar. Jag är i alla fall beredd att kämpa för de barnen, för att de ska få lärare som accepterar dem som människor oavsett funktionsnedsättning eller ej. 

 

För förståelse i skolan är egentligt mig en rättighet och en mobbingfri skola är en rättighet och barn med funktionsnedsättningar har rätt till en värdig och rättvis utbildning av utbildade lärare inom ämnet, eller har dem inte det?

 

Tack för mig...

För med förståelse, mod och utbildning utvecklar vi samhället tillsammans till det bättre.

 

utbildning

Med vänliga hälsningar,

Vincent Rankila

 

 

 

 

Källor

Antal med funktionsnedsättningar: 

http://www.funka.com/design-for-alla/tillganglighet/statistik/

 

Antal lärare:

http://www.skolverket.se/statistik-och-utvardering/statistik-i-tabeller/snabbfakta-1.120821 

 

Utbildningskostnad: 

http://www.hinderhjalpen.n.nu/boka 

 

500 miljoner till ämnet funktionsnedsättningar:

 http://www.foraldrakraft.se/articles/nu-ska-alla-l%C3%A4rare-f%C3%B6rst%C3%A5-elever-med-funktionsneds%C3%A4ttningar 

 

Övriga länkar: 

https://www.youtube.com/watch?v=M8TnukwdZaM

https://www.youtube.com/watch?v=uuemNsPfJYk

 

 

 

 

 

1 okt 2015