Referenser

Rädda barnen

”För mig som arrangör var Vincent Rankila bästa tänkbara alternativet. Som elev, och osedvanligt reflekterande, kunde han ge åhörarna förstahandskunskap om situationen i skolan för barn och unga med NPF-diagnoser. Dessutom gjorde han det med en värme och närvaro som var oerhört inspirerande.” 

Thomas Bushby, tidigare skolansvarig på Rädda Barnen, numera speciallärare på Rönninge gymnasium

 

 Temakonferens om psykisk (o) hälsa, region Östergötland

"En självupplevd berättelse som berör

Vincent förmedlar sitt budskap med känsla och engagemang, en fängslande berättelse som berör.

Jag kan varmt rekommendera Vincent som föreläsare ”

Mona Krispinsson, arrangör av Temakonferens om psykisk (o) hälsa, region Östergötland och Östergötlands kommuner.